Virva Digitaalinen assistentti

Kuvassa on tikkataulu ja keskelle kiinnittyneenä kolme tikkaa. Lisäksi kuvan päällä on artikkelin otsikko "Mitä tavoitteita yrityksen sosiaalisen median strategiassa kannattaa huomioida?"

Mitä tavoitteita yrityksen sosiaalisen median strategiassa kannattaa huomioida?

Sosiaalinen media on kasvanut todella paljon viime vuosina. Se on tullut osaksi yritysten markkinointistrategioita. Sosiaalisen median todella isona voimana on tavoittaa kohdeyleisö, rakentaa brändiä ja luoda vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Yrityksen sosiaalisen median strategian tavoitteiden asettaminen on tärkeä askel menestyksekkäässä läsnäolossa digitaalisessa maailmassa. Sosiaalisen median strategialla voi olla monenlaisia tavoitteita, jotka vaihtelevat yrityksen tarpeiden ja toimialan …

Mitä tavoitteita yrityksen sosiaalisen median strategiassa kannattaa huomioida? Lue lisää »

Taustalla maisema, jossa lisäksi toisiinsa linkitettyjä kuplia, jossa ihmishahmo sisällä. Lisäksi kuvassa on artikkelin otsikko: "Mitä yrityksen sosiaalisen median strategiassa tulee olla?"

Mitä yrityksen sosiaalisen median strategiassa tulee olla?

Yrityksen sosiaalisen median strategia on suunnitelma, joka määrittelee, miten yritys käyttää eri sosiaalisen median kanavia tavoitteidensa saavuttamiseksi. Yritykselle sosiaalisen median strategian luominen on tärkeää, vaatii huolellista suunnittelua ja harkintaa. Sosiaalisen median strategian tarkoituksena on auttaa yritystä hyödyntämään sosiaalisen median mahdollisuuksia tavoitteidensa saavuttamiseksi ja asiakassuhteiden rakentamiseksi verkossa. Strategiaa tulee päivittää tarvittaessa sekä seurata sen toimivuutta. Tässä …

Mitä yrityksen sosiaalisen median strategiassa tulee olla? Lue lisää »

Kuvassa on viivoitin, teknisiä asioita ja artikkelin otsikko "Mitä teknisiä vaatimuksia yrityksen kotisivulla tulee olla?"

Mitä teknisiä vaatimuksia yrityksen kotisivulla tulee olla?

Yrityksen kotisivut ovat nykypäivän liiketoiminnassa korvaamattoman tärkeät. Ne toimivat yrityksen digitaalisena käyntikorttina ja ensivaikutelman luojina. Erilaiset tekniset vaatimukset voivat olla yrityksen kotisivujen käyttäjälle tuntemattomia. Tehokkaat ja houkuttelevat kotisivut eivät kuitenkaan synny itsestään. Niiden taustalla on useita teknisiä vaatimuksia, jotka tulee ottaa huomioon varmistaakseen sivuston sujuvan toiminnan, hakukonenäkyvyyden ja turvallisuuden. Tässä artikkelissa käsittelemme tärkeimpiä teknisiä vaatimuksia, …

Mitä teknisiä vaatimuksia yrityksen kotisivulla tulee olla? Lue lisää »

Kuvassa taustalla on tyyliteltyä EU-lippu ja edessä teksti "Mikä on GDPR?"

Mikä on GDPR?

GDPR on lyhenne sanoista “General Data Protection Regulation”, mikä suomeksi käännettynä on yleinen tietosuoja-asetus. Se on Euroopan unionin asetus, joka sääntelee henkilötietojen käsittelyä ja suojaa yksityishenkilöiden tietosuojaa EU:ssa. GDPR on voimassa kaikissa EU-maissa ja sillä pyritään antamaan yksilöille parempi hallinta omista henkilötiedoistaan sekä luomaan yhtenäiset säännöt tietosuojasta kaikkialla EU:ssa. Asetus tuli voimaan 25. toukokuuta 2018. …

Mikä on GDPR? Lue lisää »

Kuvassa artikkelin otsikko: "10 vinkkiä sitouttavaan sosiaalisen median sisällöntuotantoon" ja Digitaalinen assistentti -logo

10 vinkkiä sitouttavaan sosiaalisen median sisällöntuotantoon

Sosiaalinen media on kasvattanut merkitystään yritysten ja brändien markkinointikanavana viime vuosina. Sisällöntuotanto on avainasemassa, kun pyritään luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta ja sitoutumista yleisön kanssa. On kuitenkin tärkeää, että sisältö on kiinnostavaa, aiheellista ja herättää tunteita. Yrityksen tehokas sisällöntuotanto sosiaaliseen mediaan vaatii ymmärrystä yleisöstäsi, johdonmukaista sisältöstrategiaa, visuaalista houkuttelevuutta, tarinankerrontaa, yleisön osallistamista, asiakkaiden tuottamaa sisältöä, oikeita ajoituksia, vuorovaikutusta, …

10 vinkkiä sitouttavaan sosiaalisen median sisällöntuotantoon Lue lisää »

Scroll to Top
Saat vinkkejä sisällöntuotantoon

Tilaa Digitaalisen assistentin sähköpostilista

Saat vinkkejä

  • sosiaalisen mediaan
  • kotisivujen sisällöntuotantoon
  • ideoita, mitä sisältöä voisi tehdä
  • huomionarvoisista aiheista tietoa

Saat ilmaiseksi tulostettavan pohjan, jolla saat selville, mitkä työt kannattaa ulkoistaa!