7 erilaista viestintäkanavaa

Erilaiset käyttäjäryhmät

Eri sosiaalisen median kanavissa on erilaiset ja eri ikäiset käyttäjäkunnat. Tässä artikkelissa esittelemme 7 erilaista viestintäkanavaa. Alla olevassa taulukossa ’Sosiaalisen median kanavien tarkoitus, edut ja haasteet’ selvitämme eri sosiaalisen median palveluiden käyttötarkoituksia sekä niiden etuja ja haittoja. Mukaan taulukon esittelyyn otettiin yleisempiä sosiaalisen median kanavia kuten vuorovaikutteinen kotisivu, blogit, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ja uutiskirjeet. 

Mihin tarkoitukseen?EdutHaasteet (Haitat?)
KotisivutOmien viestien julkaisuFaktatieto, oma kontrolliMiten asiakkaat löytävät sivulle eli tavoitettavuus? Hakukoneoptimointi
Blogi (1997)Laajemman tiedon julkaisu, henkilökohtai- sempi tieto, vertaistukiOmakohtaisen tiedon levitys faktatiedon ohella, hakukoneet löytävät sivun helpommin, hyödynnetään laaja-alaista osaamista tekstisisältöön, usei- ta kirjoittajiaSopivien kirjoittajien löytäminen, useita kirjoittajia
Facebook (2004)Yhteys tuttuihin, verkostoituminen (vrt. osoitekirja)Käyttäjien välinen vuorovaikutus, sosiaaliset verkostot, vertaistuki, Facebook-ryhmät ja -sivutVaikeus, jos negatiivista palautetta
Twitter (2006)Laajempi verkostoituminen, uutiset (vrt. muistilaput), mikroblogiTietopohjaa, faktat, avarampi maailmankatsomus, listat, avoimet profiilit, matala verkostoituminen, helppo mobiilikäyttö, aihetunnisteiden eli hashtagien # avulla pysyviä keskustelukanaviaLyhyet viestit eli twiitit (280 merkkiä), twiitit ei erityisesti kenellekään suunnattuja, avoimet profiilit, haasteena aluksi seuraajien saaminen ja seurattavien löytäminen
Instagram (2010)Kuva- ja videoalbumi (vrt. valokuvake- hys)Visuaaliset efektit, lyhyet videot, mobiili, helppo ja nopeaEi mahdollista lisätä kuvia ja videoita selaimella
YouTube (2005)Videot (vrt. ikkuna ulos)Mediasisällön levitys, kommentointi ja jakaminen laajalle yleisölle ja muihin sosiaalisiin medioihin, helppo ja nopea palvelu omalle videokanavalle, teknisesti luotettava ja tehokas, ohjaa sitoutumaan muuhun sisältöön tai yhteydenottoihin Sisällön mielekkyys, katsojien ja seuraajien tavoittaminen, löydettävyys 
Uutiskirje (sähköpostilista)Oman markkinointitiedon lähettäminen kohderyhmälleFaktatietoa sitä haluaville, omien tuotteiden markkinointiMiten asiakkaat löytävät sähköpostilistan eli ta- voitettavuus? Avaavatko kaikki uutiskirjeen? 
Taulukko päivitetty 2021. Alunperin Virva Lehto keräsi tämän opinnäytetyötään varten.

Usean eri sosiaalisen median alustan käytöllä voidaan hyödyntää eri sosiaalisen median kanavia hyvin eri tavoin ja laajasti. Muista kuitenkin, että sinun ei tarvitse olla kaikkialla vaan sinun tulee yrittäjänä miettiä sitä, kenelle myyt palveluasi ja missä asiakkaasi ovat. Joskus on hyvä ostaa palvelut ulkopuolelta ja tehdä itse sitä, mitä eniten osaa.

Me voimme auttaa, ota yhteyttä! 

Kotisivut

Yrityksen, yhdistyksen tai yhteisön omien kotisivujen merkitys on suuri, koska sinne voidaan luoda faktatietoa omista lähtökohdista, omien tietojen ja faktatietojen perusteella. Lisäksi etuna on, että omilla kotisivuilla faktatieton levittäminen on täysin omassa kontrollissa ja kotisivuille lisäämäsi tieto pysyy sinun hallussa.

Omien kotisivujen haasteena on kuitenkin, että miten saisimme kohderyhmän löytämään kotisivut. Omille kotisivuille täytyy miettiä tekstejä erityisesti hakukoneiden näkökulmasta eli tehdä hakukoneoptimointia. Hakukoneoptimoinnissa on tärkeää käyttää muun muassa laaja-alaisesti oman alan sanastoa, hyvien artikkelien ja sisällön tekeminen sekä muiden artikkelien ja sisältöjen linkkaaminen että omien sisältöjen jako sekä omilla että muilla sivustoilla esimerkiksi Facebookissa.

Kotisivujen lähtökohtana on jakaa tietoa omasta alasta. Sinun olisi hyvä kerätä kotisivuja varten omien tuotteidesi tietoja, hintoja, markkinointimateriaalia, kuvia ja muuta tietoa, mitä haluat asiakkaille antaa. Myös esimerkiksi tuotteiden käyttöehdot tai tarkat tuotetiedot ovat asiakkaan kannalta hyviä. Muista kuitenkin tekijänoikeudet jakaessasi kuvia ja materiaalia kotisivuilla sekä muualla sosiaalisessa mediassa!

Ota yhteyttä meihin, kun mietit kotisivujen teettämistä tai uudistamista! 

Blogi

Blogia pidetään yleensä omilla kotisivuilla tai jossakin muussa ulkoisessa palvelussa. Blogin pitäminen omilla kotisivuilla on hyvä hakukoneoptimoinnin kannalta. Tätä kautta voidaan helposti käyttää laajaa oman alan sanastoa.

Blogin etuna voidaan pitää henkilökohtaisempaa tietoa asioista faktatiedon ohella, mutta haasteena voi olla kirjoittajien löytyminen oman yrityksen sisältä, yhteisön tai yhdistyksen sisältä tai vapaaehtoisista. Blogin kautta saadaan kotisivujen hakukonenäkyvyyttä parannettua sillä, että blogissa voidaan käyttää kuvailevampaa kieltä eli käytetään samasta asiasta useanlaisia samaa tarkoittavia sanoja.

Facebook logo

Facebook

Blogin tekstit voivat olla vapaamuotoisempia kuin kotisivujen faktatietotekstit. Blogissa on hauskaa ja hyvä myös esitellä esimerkiksi käyttäjäkokemuksia, asiakkaiden kommentteja tai vaikkapa ihan asiakkaiden omia tuottamia tekstejä. Onko sinulla itselläsi aikaa luoda teksti viikossa tai kahdessa? Millaisia tekstejä tarvitset kohdataksesi asiakkaasi?

Ota yhteyttä meihin, kun mietit kotisivuille blogin tekemistä ja sinne tekstien kirjoittamista!

Facebook yksityisessä käytössä toimii useimmiten yhteytenä tuttuihin ja verkostoitumiseen sekä käyttäjien välisenä vuorovaikutuksena. Sen kautta voi muodostaa sosiaalisia verkostoja mm. Facebook-sivujen tai -ryhmien kautta. Yritykselle oman Facebook-sivun rakentaminen ja ylläpitäminen voi olla työlästä, mutta se tuo toisaalta asiakkaat lähemmäksi yritystä. Nykypäivänä on kuitenkin muistettava, että ihmiset vaativat nopeaa reagointia asioihin ja vastaukset toivotaan saavan nyt-eikä-heti. Oletko siis valmis siihen? Vai tarvitsetko palvelua ja apua tämän kaiken ylläpitämiseen?

Facebookissa on hyvät mahdollisuudet kohdata asiakkaita. Sitä käytettäessä on kuitenkin muistettava, että käyttäjien reagointi sekä positiivisessa, mutta usein myös negatiivisessa muodossa on näkyvillä kaikilla. Miten reagoit negatiiviseen palautteeseen? Muista positiivinen asenne tässäkin kohtaa, vaikka asiakkaan kommentit suututtaisivatkin – ota tauko ja mieti hetki! Itse voit ohjata keskustelua suuntaan, mihin haluat!

Twitter sininen logo

Twitter

Twitter on laajempaan ammatillisempaan verkostoitumiseen suuntautunut mikroblogi. Sen haasteena on lyhyet tekstit (280 merkkiä), etuina taas voidaan pitää useimmiten faktatietoa, nopeaa vuorovaikutusta ja matalan kynnyksen verkostoitumista avoimien profiilien kautta.

Omalta kohdalta kannattaa miettiä, onko tärkeää ja tarkoituksen mukaista olla Twitterissä mukana? Mitkä tai ketkä ovat asiakaskuntaasi? Voit myös miettiä, olisiko Twitter paikka, jossa voit vaihtaa omana itsenäsi ajatuksia ja tutustua sitä kautta eri tietoihin; ei siis yrityksen profiililla.

Instagram blue logo

Instagram

Instagram on kuvien ja videoiden jakopalvelu, jossa pääosassa on visuaaliset efektit; haittana on, ettei sinne voi lisätä sisältöä selaimella vaan lisäämisen voi tehdä ainoastaan matkapuhelimella. Instagramin käyttäjäkunta on laajenemassa enemmän keski-ikäisiin, mutta suurelta osin se on vielä nuorehkojen aikuisten käytössä.

Jos yrityksesi, yhteisösi tai yhdistyksesi on visuaalisella puolella tai pystyy markkinoimaan alaansa hyvin kuvien tai videoiden kautta, niin Instagramin kautta siihen on oiva tilaisuus. Kuva kertoo useimmiten enemmän kuin tuhat sanaa. Niitä on helppo selata ja visuaalinen jää helpommin mieleen kuin kirjoitettu teksti.

Youtube sininen logo

YouTube

YouTube tai tuttavallisemmin Tube toimii videopalveluna ja toisiksi suurimpana hakupalveluna Googlen jälkeen. Sen helppoutena on mediasisällön levitys, kommentointi ja jakaminen. Haasteena näemme sisällön mielekkyyden ja katsojien löytämisen.

Videoiden luominen on aloitettava jostakin. Aluksi voit tehdä lyhyempia videoita. Jos haluat markkinoida kunnolla, kannattaa videoiden laatuun panostaa enemmän ja käyttää rahaa palvelun ostoon ulkopuolelta.

Uutiskirje

Uutiskirje tai sähköpostikirje on oman markkinatiedon lähettämistä. Sen haasteena on, miten saada asiakkaita listalle. Uutiskirjeen tilaus kannattaa laittaa sopivasti esille omille kotisivuille. Eduiksi uutiskirjeissä voidaan lukea faktatiedon tuottaminen ja omien tuotteiden markkinointi.

Me voimme auttaa myös uutiskirjeen tekemisessä.

Mitä ajatuksia sinussa herätti tämä artikkeli 7 erilaista viestintäkanavaa?

Asiakkaan ohjaaminen

Millaista tietoa haluaisit asiakkaillesi jakaa? Ohjaa asiakas tulemaan kotisivuillesi tai Facebook-sivuille, mistä voi tilata tuotteen tai ostaa palvelujasi. Tee ostaminen mahdollisimman helpoksi!


Me voimme auttaa

Jos oma aikasi ei riitä sosiaalisen median kokonaisuuden hallintaan, on mahdollisuus palkata työntekijä hoitamaan sosiaalisen median viestintää tai ostaa palvelu ulkopuolelta.

Ota yhteyttä! Mietitään yhdessä, miten voisimme parantaa sinun, yrityksesi tai yhteisösi näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa!

Tässä blogitekstissä on 998 sanaa.

Jaa tämä artikkeli

Lisää luettavaa

Kuvassa teksti 5 vinkkiä ulkoistamiseen

5 vinkkiä ulkoistamiseen

Monet yrittäjät kertovat, että haluaisivat palkata työntekijän, mutta eivät uskalla ottaa vakituista työntekijää. Toiset yrittäjät kertovat, että eivät ehdi itse tehdä kaikkia töitä. Joku yrittäjä

Lue lisää »

Digitaalisen assistentin sähköpostilistalle liittyminen

Digitaalisen assistentin sähköpostilistalle liittyminen

Liittyminen on täysin ilmaista!

  • Saat vinkkejä sosiaalisen mediaan
  • Saat vinkkejä kotisivujen sisällöntuotantoon
  • Saat ideoita, mitä sisältöä voisi tehdä
  • Saat huomionarvoisista aiheista tietoa

Lähetämme 1-4 sähköpostia viikossa.

Liittymällä saat maksuttoman tallenteen Tekoälyn käyttö sisällöntuotannossa -webinaariin!

Liittymällä saat maksuttoman tallenteen Tekoälyn käyttö sisällöntuotannossa -webinaariin!

Liity Tiklen Digitaalisen assistentin sähköpostilistalle

Lue tietosuojaseloste

Sähköposti pitäisi tulla parin tunnin sisään sähköpostilistan tilauksesta. Tarkistathan roskapostikansion ja lisäät kauppa@digitaalinenassistentti.fi-osoitteen VIP-lähettäjiin ja yhteystietoihin.

Digitaalinen assistentti, Y-tunnus 2011844-4, Helsinki

Saat vinkkejä sisällöntuotantoon

TIlaa maksuton Tallenne
Tekoälyn käyttö sisällöntuotannossa
-webinaariin

Tilaat samalla Digitaalisen assistentin sähköpostilistan.

Saat vinkkejä

  • sosiaalisen mediaan
  • kotisivujen sisällöntuotantoon
  • ideoita, mitä sisältöä voisi tehdä
  • huomionarvoisista aiheista tietoa